top of page
Search

Korleis løfta frukt- og sider i Hardanger vidare?

Stortingspolitikarane Sveinung Rotevatn (V) og Ove Trellevik (H) og lokalpolikarar frå Arbeidarpartiet, Høgre, Venstre, Senterpartiet, INP og KrF møtte frukt- og sidernæringa på NIBIO onsdag 9. august 2023. Med lokale moreller og plommer på bordet fortalte NIBIO, Fruktlagera og Siderklynga om utviklinga både historisk og framover.


Me fekk gode spørsmål og spanade debattar. Eit felles mål er å sikra at Hardanger held sin posisjon som den største frukt- og siderregionen i Noreg. Andre tema var tilskotspolitikk, klima og miljø, tilgang på råstoff, sprøytemidlar, Nasjonalt Frukt- og Sidersenter, kulturlandskap, byråkratisk motbør og alkoholreklame.


Landbruket er ei viktig næring i Hardanger, og alle må framsnakka både frukt og sider. Dei siste 5 åra har frukt- og siderprodusentane investert for over 100 millionar kun i plantingar, i tillegg kjem rydding av gamle fruktfelt mm. utbetringar av bygg, siderfasilitetar,

20230809 Siderklynga Infomøte 09.08.23 Lokalpolitikk
.pdf
Download PDF • 10.54MB

20230908 fruktlagera Møte politikersamling NIBIO 9 august
.pdf
Download PDF • 974KBVedlagt presentasjonar frå fruktlagera og siderklynga.
69 views0 comments

Commentaires


bottom of page