top of page
Search

Søkjer ny dagleg leiar i Hardanger Siderprodusentlag

Hardanger Siderprodusentlag søkjer ny dagleg leiar. Hovudoppgåva vert å arbeida for ei vidare utvikling av sidernæringa i Hardanger. Det er ei 100% fast stilling med kombinasjon av heimekontor og kontorstad ved NIBIO Ullensvang på Lofthus.


Sjå meir om stillinga her: https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=242815709


445 views0 comments
bottom of page