top of page

KONTAKT OSS

Om Siderklynga

  • Siderklynga Hardanger vart initiert av Hardanger Siderprodusentlag, Innovasjon Norge, Hordaland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland og lokalt næringsliv. 

  • Siderklynga har ambisjon om at veksten i sidernæringa også skal gje verdiskaping for øvrige bransjar som reiseliv, råvareprodusentar, industri og forsking.

  • Hovudmålet til klynga er å skapa eit forpliktande samarbeid mellom bedrifter som skal skapa ny næring og auke i verdiskaping. 

  • Siderklynga skal etablera aktivt samarbeid mellom klyngemedlemmer. 

  • Siderklynga skal leggja til rette for auka volum av norsk sider, tilgjengeleg råstoff og antall siderprodusentar 

  • Siderklynga skal sikra kvalitet av norsk sider gjennom FoU. 

  • Siderklynga skal stimulera til auka verdiskaping, produktutvikling og innovasjon

ABOUT

Anna Gursli Langesæter

Dagleg leiar

+47 95890237

anna@siderklynga.no
Adresse: NIBIO
Ullensvangvegen 1005

5781 Lofthus
Foto: Elisabeth Emmerhoff

  • LinkedIn

Styret

Takk for din henvendelse!

bottom of page